Oikeusvaliokunta

Oikeusvaliokunta on hallituksesta ja muista toimielimistä riippumaton toimielin. Oikeusvaliokunta hoitaa Liiton tai lajin sisäisiä, taikka seurojen tai yksittäisten harrastajien oikeudellisia liiton toimintaa ja päätöksentekoa koskevia kysymyksiä. Oikeusvaliokunnan puheenjohtajana toimii aina juristi. Vuonna 2016 oikeusvaliokunnan puheenjohtajana toimi OTM, VT Anu Välimäki ja jäseninä Pauliina Karell ja Marjaana Larpa sekä varajäseninä Janne Henriksson ja Tarja Kämppi.