Materiaalisalkku

Materiaalisalkussa on kootusti Aikidoliiton ja sen valiokuntien toimintaa ohjaavat säännöt, ohjeita, hakemuksia ja muuta ladattavaa materiaalia.

Säännöt

Seuraava sääntömuutos on liiton sääntöjen mukaisesti hyväksytty kahdessa liittokokouksessa. Sääntömuutos on Patentti-ja rekisterihallituksen käsittelyssä.

”Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.”

8 § kokonaisuudessaan esitetyn lisäyksen jälkeen:

”Suomen Aikidoliitto ja sen jäsenseurat sitoutuvat antidopingtoimintaan ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa urheilun antidopingsäännöstöä. Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.”

Ohjeet ja hakemukset

Esitteet ja kuvat

Suunnitelmat ja kertomukset

  • Toimintasuunnitelma 2021
  • Toimintakertomus 2019
  • Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2021
  • Den gemensamma likabehandlingsplanen för kampförbunden för åren 2016-2017

Antidopingohjelma

Rekisteriselosteet

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Lisenssi, vakuutukset

Muu materiaali

Tuplaturvavakuutus

Seurat ovat Liiton kautta ilmaiseksi mukana Olympiakomitean ja OP Vakuutuksen yhteisessä vakuutussopimuksessa, joka kattaa toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutukset. Seuran ei siis kannata hankkia omia vastaavia vakuutuksia.

Sopimuksessa mukana olevien liittojen sekä niiden alaisten seurojen, piirien ja alueiden kaikki vapaaehtoiset toimijat on vakuutettu mahdollisen tapaturman ja vastuuvahinkojen varalta.

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liittojen, alueiden, piirien ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä – esimerkiksi kilpailujen ja tapahtumien järjestämistä, valmennusta, koulutusta, varainhankintaa sekä luottamusmies- ja toimistotyötä – tekeville sattuvia tapaturmia.

Toiminnanvastuuvakuutus puolestaan korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Vakuutusmaksut hoidetaan niin, että Olympiakomitea kerää sopimuksessa mukana olevilta lajiliitoilta maksut liittojen saaman valtionavun määrään suhteutettuna ja maksaa vakuutuksen. Tämäkin sopimus osoittaa mikä merkitys on sillä, että urheilujärjestöt toimivat yhdessä. Kokonaishinta ei ole edes kymmenesosaa siitä, mitä se olisi ollut, jos kaikki liitot olisivat erikseen maksaneet vastaavan vakuutusturvan.