Koulutusvaliokunnan säännöt

Koulutusvaliokunta toimii Suomen Aikidoliiton hallituksen alaisena koulutukseen liittyvänä neuvonantajana.

 1. Valiokunnan tehtävänä on suomalaisen aikidon kehittäminen. Valiokunnan toimenkuvaan kuuluvat seuraavat tehtävät:
  • esittää liiton hallitukselle vuosittain vahvistettavaksi kyu-graduointilisenssit saapuneiden hakemusten perusteella
  • esittää liiton hallitukselle hyväksyttäväksi ulkomailla suoritetut kyu-graduoinnit harkintansa mukaan
  • päättää kyu-graduointiluvista ulkomaille
  • graduointivaatimusten laatiminen yhteistyössä Teknisen valiokunnan kanssa
  • liiton koulutusleirien (esim. dan-leirit) sekä liiton antaman koulutuksen (graduointituomarikoulutus, valmentajakoulutus, junioriohjaajakoulutus) suunnittelu ja kehittäminen
  • koulutuksen korvaavuushakemusten käsittely ja esittäminen hallitukselle vahvistettavaksi
  • liiton koulutusmateriaalit (jo ja bokken kuvastot sekä videot, materiaali seminaareihin jne.)
  • yhteistyö liiton hallituksen sekä muiden valiokuntien kanssa esittää liiton hallitukselle vuosittain vahvistettavaksi kyu-graduointilisenssit saapuneiden hakemusten perusteella
 2. Valiokunnan jäseniä voivat olla Suomen Aikidoliiton rekisteröimät Suomessa asuvat vähintään 2.dan-arvoiset henkilöt. Valiokunnan jäsenillä on oltava voimassaolevat kyu-graduointioikeudet sekä mielellään liikunta-alan koulutusta. Valiokunnan puheenjohtajalla on oltava vähintään 3. dan ja voimassa oleva A-tason graduointituomarilisenssi.
 3. Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 2-4 jäsentä. Näistä koulutusvaliokunta kutsuu 2-3 henkilöä ja Liiton hallitus 1-2. Liiton hallitus vahvistaa valiokunnan kokoonpanon.

Valiokunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Yksi toimikausi on kalenterivuosi.

Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajan sijaisena varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Valiokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai kaksi (2) valiokunnan jäsentä. Valiokunta on päätös-valtainen, kun vähintään 2/3 sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Liiton hallituksen puheenjohtajalla tai hallituksen jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksissa.

Valiokunta ilmoittaa kokouksistaan etukäteen liiton hallitukselle. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan hallitukselle sekä arkistoitavaksi Aikidoliittoon.

Valiokunta voi perustaa tarvittaessa työryhmiä, joihin se voi kutsua valiokunnan ulkopuolisia henkilöitä.