Koulutus

Koulutustoimintaa ohjaa koulutusvaliokunta.

Suomen Aikidoliiton koulutusrakenne on uudistunut vuoden 2002 alusta lähtien. Aikidon koulutustoiminta koostuu kolmesta toisiaan tukevasta koulutusmuodosta; lajikoulutus, seurakoulutus sekä valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK). Suomen Aikidoliiton koulutusvalikoimasta osa seura- ja VOK-koulutuksista on kehitetty yhteistyössä muiden lajiliittojen kanssa (Taekwondoliitto, Taidoliitto). Koulutustilaisuuksia myös järjestetään yhteistyössä, koska siten pienissä lajiliitoissa koulutettavia riittää enemmän ja koulutuksia pystytään järjestämään riittävän usein ja eri puolilla Suomea. Koulutustarpeita kartoitetaan Suomen Aikidoliiton jäsenistöltä jatkuvasti ja koulutussuunnitelma päivitetään jäsenten tarpeen mukaisesti.

Lajikoulutus

Suomen Aikidoliiton lajinomainen koulutus on suunnattu kaikille aikidon harrastajille riippumatta osaamistasosta tai fyysisistä kyvyistä. Pääosa aikidon lajikoulutuksesta tapahtuu Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen normaaleissa harjoituksissa. Erittäin merkittävä rooli on kuitenkin sekä jäsenseurojen että Suomen Aikidoliiton järjestämässä ahkerassa leiritoiminnassa. Liitto tukee yksittäisiä jäsenseuroja leirien järjestelyissä esim. ylläpitämällä leirikalenteria aikidoliiton www-sivuilla.

Seurakoulutus

Seurakoulutuksen tarkoituksena on edistää Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen valmiuksia hoitaa yleisiä seuran asioita (talous, viestintä jne).

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Katso Aikidoliiton VOK -rakenne tästä.

Valmentajatasot

Taso Nimike Kouluttaja
5 Ammattivalmentaja Jyväskylän Yliopisto
4 Ammattivalmentaja Urheiluopistot / AMK
3 Lajiliiton ammattitutkinto (150h) Suomen Aikidoliitto / Urheiluopistot
2 Seuraohjaajatutkinto (100h) Suomen Aikidoliitto
1 Perusohjaajatutkinto (50h) Suomen Aikidoliitto
– aikuisten ohjaaja
– lasten ja nuorten ohjaaja Aikido-/Taekwondo-/Taidoliitto
– kunto- ja terveysliikunnan ohjaaja Aikidoliitto

Hakeutuminen koulutukseen

Aikidoliiton järjestämät valmentaja- ja ohjaajakoulutukset on tarkoitettu Aikidoliiton jäsenseurojen jäsenille, jotka haluavat kehittää omia ohjaajataitojaan. Koulutukseen osallistujalta vaaditaan kyseisen valmentajatason lajitaitojen mukaista vyöarvoa (esimerkiksi I tason koulutuksessa 3. kyu). Mikäli kurssilla on tilaa, voidaan koulutukseen ottaa mukaan myös alemman vyöarvon omaavia henkilöitä. Valmentajatason pätevyyden kouluttautuja saa kuitenkin vasta, kun hänellä on siihen vaadittava vyöarvo suoritettuna.

Koulutuksista tiedotetaan Aikidoliiton kotisivuilla ja liittotiedotteessa. Koulutuksiin tulee ilmoittautua määräpäivään mennessä ohjeiden mukaisesti. Muiden järjestöjen yleiskoulutuksista katso tietoa esim:

Valmentajatasojen suoritusohjeet

Valmentajatasojen suorittaminen edellyttää Suomen Aikidoliiton määrittelemien kurssien käymistä tai vastaavien opintojen suorittamista muulla tavoin.

Aikidoliiton järjestämien I ja II tasojen koulutusten yleisosiot voi korvata muualla suoritetuilla kursseilla ja opinnoilla. Korvaavuuksia haettaessa hakijan tulee täyttää valmentajatasojen korvaavuushakemus, johon liitetään kopiot koulutus- ja kurssitodistuksista. Hakemuksesta tulee myös ilmetä, mille tasolle korvaavuutta haetaan. Korvaavuutta haetaan vain kokonaisille valmentajatasoille (esimerkiksi I taso), ei yksittäisille koulutusosioille!

Valmentajatasojen suorittamiseen liittyvien valinnaisten opintojen (muiden kuin Aikidoliiton järjestämien) hyväksilukeminen edellyttää todistusten (kopio) toimittamista Aikidoliittoon.

Kaikkien IV tai V tason valmentajapätevyyttä hakevien tulee täyttää korvaavuushakemus ja toimittaa se yhdessä koulutus- ja kurssitodistuskopioiden kanssa Aikidoliittoon. Hakemus liitteineen lähetetään Aikidoliiton toimistoon sähköpostilla.