Kyu-vaatimukset aikuiset

Kyu-arvot on tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille aikidoharjoittelijoille.

Aikidoliitto vahvistaa perittävän vyökoemaksun vuosittain. Osallistuttaessa graduointiin tulee osallistujan täyttää ilmoittautumislomake graduoinnin pitäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Kaikilla kyu-arvoilla tulee olla aikidopassi osallistuttaessa vyökokeeseen. Myönnetyistä kyu-arvoista annetaan Aikidoliiton diplomi.

Seurat rekisteröivät kyu-arvot Sporttirekisteriin. Seuroja laskutetaan rekisteriin rekisteröityjen vyöarvojen perusteella.

Vyöarvoilla 6. – 4. kyu tunnusmerkkinä on valkoinen vyö. 3. – 1.kyun suorittaneet saavat käyttää ruskeaa vyötä ja hakamaa.

Kyu-arvojen tasot

Nimeltä pyydettävät tekniikat suoritetaan aina perustekniikalla (kihonwaza) paikaltaan tehtynä. Perustekniikan suoritustapa on katamainen. Vapaatekniikoissa (jiyuwaza) saa tehdä sovellutuksia (oyowaza) ja perustekniikan variaatioita (henkawaza). Vapaatekniikat (jiyuwaza) tehdään liikkeestä eikä niissä tehdä loppulukkoja.

6.kyu

20 harjoituspäivää
2 kk harjoittelun aloittamisesta
Tasovaatimukset: asennon, tekniikan muodon ja ukemin osaaminen ovat tärkeitä. Suorituksissa tulee olla selkeä ero omoten ja uran välillä. On osattava dojo-reiho (kumarrukset: minne, miten, milloin ja miksi).
dojokäytös
aikitaiso
kamae tandoku, sotai
taisabaki tenkan, irimi-tenkan
ukemi mae, ushiro
ikkyo-undo
taino-tenkan-ho
tachiwaza
aihanmi katatedori ikkyo omote, ura
iriminage
gyakuhanmi katatedori shihonage omote, ura
kokyunage
ryotedori tenchinage
shomen-uchi iriminage
suwariwaza
ryotedori kokyu-ho

5. kyu

20 harjoituspäivää
2 kk 6. kyun suorittamisesta
Tasovaatimukset: irimi-tenkanin soveltaminen käytäntöön. Ai hanmi katatedori nikyo ura tehdään rannelukkona ja katadori nikyo olkapäähän tukien. Ukemi matalan esteen yli.
zengo-undo
shikko mae, ushiro, tenkan, irimi-tenkan
ukemi tobikoshi ukemi
tachiwaza
aihanmi katatedori nikyo omote, ura
sankyo omote, ura
kotegaeshi
shihonage omote, ura
gyakuhanmi katatedori ikkyo omote, ura
katadori nikyo omote, ura
shomen-uchi ikkyo omote, ura
suwariwaza
shomen-uchi ikkyo omote, ura

4. kyu

40 harjoituspäivää
3 kk 5. kyun suorittamisesta
Tasovaatimukset: seuraavien asioiden oppiminen alkaa: ma-ai (etäisyys), ajoitus, oman liikkeen kontrolli ja lyöntiukemi, joka tehdään polven korkeudelta. Nikyo ura tehdään olkapäälukkona.
shiho-undo
kotegaeshi ukemi
tachiwaza
katatedori nikyo omote, ura
sankyo omote, ura
yonkyo omote, ura
kotegaeshi
iriminage
udekimenage
kokyu-ho
kokyunage useita erilaisia
katadori iriminage
shomen-uchi nikyo omote, ura
sankyo omote, ura
kotegaeshi
yokomen-uchi shihonage omote, ura
suwariwaza
katadori ikkyo omote, ura
shomen-uchi nikyo omote, ura

3. kyu

80 harjoituspäivää
6 kk 4. kyun suorittamisesta
Tasovaatimukset: lyöntiukemin tekeminen lonkan korkeudelta. Perustekniikan (kihonwaza) ja sovelletun (oyowaza) tekniikan eron tulee näkyä selvästi. Lyöntien vastaanoton on oltava varma. Tekniikoissa pitäisi näkyä seuraavia asioita: liikkeen oikea voima, nopeus sekä rytmi yhdistettynä hengitysrytmiin sekä valppauteen (zanshin). On osattava dojokäytös esimerkillisesti.
shihonage ukemi
tachiwaza
aihanmi katatedori koshinage
katatedori koshinage
uchikaitennage
sotokaitenosae
ryotedori ikkyo omote, ura
iriminage
shihonage omote, ura
kotegaeshi
kokyunage useita erilaisia
yokomen-uchi ikkyo omote, ura
iriminage
kotegaeshi
shomen-uchi shihonage omote
uchikaiten sankyo
sotokaitennage
suwariwaza
shomen-uchi sankyo omote, ura
yonkyo omote, ura
iriminage
yokomen-uchi ikkyo omote, ura
jiyuwaza
katatedori

2. kyu

100 harjoituspäivää
8 kk 3. kyun suorittamisesta
Tasovaatimukset: hanmi-handachiwazan perustietous on hallittava. Suwariwazan tulee olla sujuvaa. Kokelaan on pystyttävä näyttämään tartuntaotteista tulevat tekniikat sekä paikaltaan että liikkeestä.

Bokkenin perustietous hallittava.

tsuki chudan, jodan, jun-tsuki, gyaku-tsuki
maegeri chudan
tachiwaza
katateryotedori ikkyo omote, ura
nikyo omote, ura
iriminage
kotegaeshi
jujigarami
kokyu-ho
ryokatadori ikkyo omote, ura
kokyunage
kokyu-ho
shomen-uchi gokyo omote, ura
yokomen-uchi gokyo omote, ura
ushirowaza
ryotedori ikkyo omote, ura
sankyo omote, ura
iriminage
shihonage omote, ura
kotegaeshi
kokyunage
koshinage
hanmihandachiwaza
katatedori shihonage omote, ura
ikkyo omote, ura
suwariwaza
shomenuchi kotegaeshi
sotokaitennage
jiyuwaza
ryotedori
yokomen-uchi

1. kyu

160 harjoituspäivää
10 kk 2. kyun suorittamisesta
Tasovaatimukset: ushirowazan pitää olla sujuvaa. Hanmi-handachiwazan pitää olla sujuvaa. Uke tulee hallita liikkeiden aikana. Hijikimeosae tehdään kainalolukkona. Erityisesti kiinnitetään huomiota hyökkäyksen oikea-aikaiseen vastaanottoon. Tekniikan ja liikkumisen kokonaisuuden tulee pysyä tasapainossa. Perustekniikan tulee olla selkeää ja johdonmukaista.

Jon (tai bon) perustietous on hallittava.

tachiwaza
katadori-menuchi nikyo omote, ura
iriminage
shihonage omote
kotegaeshi
koshinage
chudan-tsuki ikkyo omote, ura
kotegaeshi
sotokaitennage
hijikimeosae
uchikaiten sankyo
jodan-tsuki ikkyo omote, ura
shihonage omote
maegeri iriminage
kokyu-ho
ushirowaza
ryokatadori ikkyo omote
kokyunage
kokyu-ho
aikiotoshi
eridori ikkyo
katatedori-kubishime sankyo
koshinage
kokyonage
hanmihandachiwaza
ryotedori shihonage omote, ura
kokyunage
shomen-uchi iriminage
jiyuwaza
shomen-uchi
ushirowaza toriwaza

Seurakohtaiset lisäykset

Seuroissa toimivat seuravalmentajat/graduointituomarit/muut ohjaajat voivat tehdä seurakohtaisia lisäyksiä graduointivaatimuksiin. Lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja ne on lähetettävä Koulutusvaliokunnalle tiedoksi.