Graduointioikeuksien haltijat

Aikidoliiton graduointioikeudet vuodelle 2019

A-lisenssi

Elovirta Jarno
Granström Tom
Heinonen Jari
Hirvonen Asko
Juutinen Mika
Korpinen Lasse
Pyysalo Kyösti
Tuomala Tommi
Vilokkinen Jyri

B-lisenssi

Kuula Katianna
Rupponen Kari
Saarenketo Heikki
Saarimäki Johnny

Japanilaiset opettaja-arvot

Fukushidoin

Airaksinen Juha
Alamännistö Seppo
Alasuutari Jari
Borgmästars Joakim
Dias Marco
Granö Kenneth
Grönlund Erik
Eriksson Jouni
Eskelinen Pertti
Huhtiniemi Ismo
Huttunen Elsa
Jalkanen Markus
Jantunen Veli-Matti
Jokinen Petri
Kamras Ben
Karppinen Kimmo
Karvonen Kai-Mikael
Kettunen Teemu
Konkarikoski Kimmo
Korkalainen Jami
Kuukankorpi Arttu
Kämppi Tarja
Laakso Tarmo
Laitila Pekka
Lassila Tero
Lehto Risto
Levkin Juri
Liljeqvist Marko
Lindevall Mikko
Louko Reijo
Lyytikäinen Marko
Mustonen Heikki
Miettinen Heli
Mäki Milla
Mäntysaari Miia
Mäntysaari Pasi
Nyström Taina
Ohtonen Saku
Peltoniemi Pasi
Piirto Juhani
Pokki Kari
Posti Sami
Poutiainen Sami
Puhakka Petteri
Rastamo Antti
Rautiainen Juhani
Salokannel Kimmo
Selamo Kaisa
Siltala Sami
Särkikoski Mika
Tarkka Petri
Tervakari Joon
Uutela Kari-Pekka
Watka Jukka-Pekka
Wik Graziella

Shidoin

Delcos Remi
Halttunen Jarmo
Hartikka Jani
Hirvonen Esa
Kiviharju Timo
Kuusinen Markku
Kurki Teemu
Laisi Tuula
Lappalainen Kari
Laulainen Tuomo
Lehväslaiho Pertti
Luoma Jukka
Manderbacka Tiina
Mantere Kari
Minkkinen Timo
Mäki Erkki
Mäkinen Auno
Pekkarinen Antti
Pohjasniemi Kari
Rajala Reijo
Räty Risto
Sarkkinen Hannu
Stadius Kari
Särkisaari Petri
Tarkki Jani
Telanto Tommi
Tenhunen Risto
Virkki Harri-Pekka
Wiklund Mari
Ylimäki Erkki
Ylitalo Kustaa

Shihan

Helminen Jukka
Laisi Juhani
Rautila Harri
Saarentaus Miranda
Silenius Petteri